Postupně se vyvíjí formát, jakým píšu User Stories. Dnes vám ukážu příklad User Story tak, jak ji zavádím ve firmách.

User Story obsahuje sekce název, tagy, akceptační kritéria, wireframe, implementační poznámky, způsob otestování, časový odhad. Název se zobrazuje i ve výpisech a obvykle obsahuje KDO, chce CO a PROČ. Tagy jsou zcela volitelné a závisí na firmě. Akceptační kritéria jsou ve formátu počáteční podmínky, akce, následek. Wireframe může být obrázek nebo URL do software s wireframy. Implementační poznámky si doplňuje vývoj a slouží jako analýza. Způsob otestování popisuje, co bude otestováno, jakými testy (unit, selenium…) Časový odhad si také doplňuje tým, k tomu používá tzv. Story Points.

Teď už ten příklad:

Název
Uživatel si v kalendáři může přidat čas cesty, aby měl dost času na přesun mezi událostmi

Akceptační kritéria:
Uživatel si zadá čas cesty u události
Klikne na výpis
Před událostí se ukazuje čas zarezervovaný na cestu

Uživatel má zadaný čas cesty u události
Nastane čas, kdy by měl být na cestě
Uživateli přijde notifikace

Uživatel má zadaný čas cesty u události
Pokusí se přidat novou událost, která je v kolizi s dobou vyhrazenou na cestu
Dostane upozornění, že dochází ke kolizi

Wireframe:
[tady by byl link do software, kde by byl vidět vliv na formulář, na výpis kalendáře]

Implementační poznámky:
V tabulce events přibude atribut travel_time INT (1 je jedna minuta)
Ve výběru časů je nabízeno 15, 30, 45, 60 minut, 1,5, 2 a 3 hodiny.

Testy:
Akceptační testy na AK

Odhad:
8